Skip to content

Privacy verklaring

Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Gerdien Jansen Kindcoaching, gevestigd aan de Huismanstraat 23a te Huissen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54024935.

Verwerken persoonsgegevens

Contactgegevens
Door een formulier in te vullen en te verzenden op mijn website, geeft u mij uw persoonlijke contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u mij op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Overige persoonsgegevens
Indien u deelneemt aan een van mijn diensten, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging

Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij mij zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, mailen de gemeentes door wie ik gecontracteerd ben via een secure-mail met versleuteling. Uw gegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijf ik verantwoordelijk.

Foto-gebruik

Wanneer er tijdens de aangeboden diensten foto’s gemaakt worden, zullen deze nooit zonder uw toestemming verspreid worden. De foto’s bevinden zich op een aparte externe harde schijf, die ik zorgvuldig bewaar.

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking.

Ik ben uiteraard wel gebonden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Alsdan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Rechten betrokkene

Ik respecteer uw privacy rechten en zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen. Mijn contactgegevens staan op de website.